Fördelar med tygblöjor

  1. Miljö
    Att välja tygblöjor i bomull, ull eller för den delen i syntetmaterial innebär att mindre fossil råvara används, jämfört med om man väljer engångsblöjor. Därtill kommer energin vid tillverkningen av engångsblöjor, som man också sparar in på. Det går dessutom att sälja eller ge bort tygblöjor som barnen växt ur, och därigenom spara ännu mer på jordens resurser.
  2. Ekonomi
    Det går att spara mycket pengar på tygblöjor
    Det går dessutom att köpa begagnade tygblöjor, och sälja de tygblöjor barnen vuxit ur vidare. Den som gör båda gör en rejäl besparing, både i ekonomiska och miljömässiga termer.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, heter det ju. I de flesta familjer kommer det troligen att behövas engångsblöjor ibland, också. Men varje gång du använder en tygblöja istället sparar du både dina egna pengar och jordens resurser.